Daha İyi Bir Müdahale Geliştirmek

Daha İyi Bir Müdahale Geliştirmek (BBR), kolay erişilebilir ve kaliteli bir çevrimiçi platformun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına ve diğer insani yardım aktörlerine yönelik yüz yüze eğitim sağlayarak bilgi boşluklarını doldurmayı amaçlamaktadır. “Daha İyi Bir Müdahale Geliştirmek: Uluslararası İnsani Yardım Koordinasyon Sisteminde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Kapasitesinin ve Katılımının Güçlendirilmesi" projesi, ulusal ve uluslararası STK personelinin yanı sıra diğer insani yardım aktörlerinin, genel koordinasyonu ve etkilenen nüfusun ihtiyaçlarına müdahaleyi geliştirecek şekilde uluslararası insani yardım koordinasyon sistemine katılım kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ABD Dış Afet Yardım Ofisi tarafından finanse edilen proje, Concern Worldwide ve Harvard İnsani Yardım Girişimi ile işbirliği içinde, International Medical Corps öncülüğünde operasyonel ve teknik uzmanlığı bir araya getiren bir konsorsiyum aracılığıyla yürütülüyor.

Tüm çeviriler, Translators without Borders’ın çevirmen topluluğu tarafından sağlanır. Bu çevirilerin kalitesi, çevirilerin olabildiğince doğru olması için kontrol edilir, ancak bazı bilgilerin hatalı olma riski olabilir.

Price: $0.00